Lista szkół - Gmina Pisz


Wybierz miasto:
szkoły Hejdyk
szkoły Jeże
szkoły Kocioł Duży
szkoły Liski
szkoły Łupki
szkoły Pisz
szkoły Snopki
szkoły Stare Uściany
szkoły Trzonki

Gimnazjum Katolickie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Plac Ignacego Daszyńskiego 9A
12-200 Pisz
telefon: 0874251500
Gimnazjum nr 1 w Piszu
Lipowa 15
12-200 Pisz
telefon: 0874232366
Gimnazjum Nr 1 w Piszu
Lipowa 15
12-200 Pisz
telefon: 0874232366
Gimnazjum Nr 2 w Piszu
Wołodyjowskiego 2a
12-200 Pisz
telefon: 0874251522
Gimnazjum Specjalne
Łupki 15
12-200 Łupki
telefon: 0874234857
Gminny Zespół Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Piszu
Wołodyjowskiego 2a
12-200 Pisz
telefon: 0874251522
I Liceum Ogólnokształcące
Sikorskiego 15
12-200 Pisz
telefon: 0874232587
II Liceum Ogólnokształcące
Młodzieżowa 26
12-200 Pisz
telefon: 0874241719
Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Plac Ignacego Daszyńskiego 9A
12-200 Pisz
telefon: 0874251500
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Gizewiusza 3
12-200 Pisz
telefon: 0874233499
Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych
Gizewiusza 3
12-200 Pisz
telefon: 0874233499
Liceum Profilowane
Gizewiusza 3
12-200 Pisz
telefon: 0874232052
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Aleja Turystów 22
12-200 Pisz
telefon: 0874234572
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
Jagodna 4
12-200 Pisz
telefon: 0874234928
Ośrodek Kształcenia Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Piszu
Rybacka 5
12-200 Pisz
telefon: 0874232745
Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszu
Pl. Daszyńskiego 11a
12-200 Pisz
telefon: 0874232495
Ośrodek Szkolno -Wychowawczy
Łupki 15
12-200 Łupki
telefon: 0874234857
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Warszawska 5
12-200 Pisz
telefon: 0874232404
Prywatne Gimnazjum w Piszu
Wł. Sikorskiego 15
12-200 Pisz
telefon: 0874235869
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piszu
A. Mickiewicza 41
12-200 Pisz
telefon: 0874235869
Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piszu
A. Mickiewicza 41
12-200 Pisz
telefon: 0874235869
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Piszu
Gizewiusza 9
12-200 Pisz
telefon: 0874233582
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
SIKORSKIEGO 5
12-200 Pisz
telefon: 0877377160
Publiczne Gimnazjum Katolickie
Plac Ignacego Daszyńskiego 9A
12-200 Pisz
telefon: 0874251500
Samorządowe Gimnazjum Publiczne
Młodzieżowa 26
12-200 Pisz
telefon: 0874241719
Stowarzyszenie ``Edukator`` w Łomży Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach
Stare Uściany 1
12-200 Stare Uściany
telefon: 0874240327
Studium Policealne ``Mentor`` w Piszu
A. Mickiewicza 41
12-200 Pisz
telefon: 0874235869
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Gizewiusza 3
12-200 Pisz
telefon: 0874232996
Szkoła Filialna w Snopkach
52
12-200 Snopki
telefon: 0874235350
Szkoła Podstawowa
Hejdyk 8
12-220 Hejdyk
telefon: 0874256155
Szkoła Podstawowa nr 1
Klementowskiego 2
12-200 Pisz
telefon: 0874232522
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piszu
Gizewiusza 10
12-200 Pisz
telefon: 0874232027
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu
Wołodyjowskiego 2a
12-200 Pisz
telefon: 0874251522
Szkoła Podstawowa Specjalna
Łupki 15
12-200 Łupki
telefon: 0874234857
Szkoła Podstawowa w Jeżach
14
12-200 Jeże
telefon: 0874230193
Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym
6
12-200 Kocioł Duży
telefon: 0874234280
Szkoła Podstawowa w Liskach
Liski 22
12-200 Liski
telefon: 0874232290
Szkoła Podstawowa w Trzonkach
29
12-200 Trzonki
telefon: 0874233263
Szkoła Policealna dla Dorosłych
Gizewiusza 3
12-200 Pisz
telefon: 0874233499
Szkoła Policealna dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Piszu
Rybacka 5
12-200 Pisz
telefon: 0874232745

1 2